Dit is het privacy statement van opendaken.nl van Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V. onderdeel van Webasto Group. Indien u een kostenindicatie opvraagt via opendaken.nl, hebben we uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we uw aanvraag kunnen afhandelen. We springen altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We dragen zorg voor uw gegevens en bewaren uw gegevens veilig. Wat we met de persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als u na het lezen van ons privacy statement nog vragen hebt, neem dan gerust contact op via info.nl@webasto.com.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u op www.opendaken.nl. Wij raden u aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 10-05-2019.

1. Verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens

Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V. (hierna te noemen “Webasto”), gevestigd aan de Constructieweg 47, 8263 BC te Kampen en is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacy statement.

2. Toepassing privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Webasto verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Webasto, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen op opendaken.nl.

3. Wat zijn persoonsgegevens en hoe worden ze door Webasto verzameld?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct over iemand gaan of gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu / bedrijf. Voorbeelden daarvan zijn: naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, IP-adres, Webasto klantnummer, bestelgeschiedenis, en surfgedrag.
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Webasto, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen.
We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, ons contactformulier invult, of wanneer u contact zoekt met (één van) onze dealer(s).
Webasto verwerkt persoonsgegevens voor vier specifieke doeleinden: het leveren van producten, klantenservice, het beheer van de website en het beheer van het klantenbestand.

Het opvragen van een prijs / configuratie

U gebruikt opendaken.nl voor het raadplegen van de mogelijkheden tot het inbouwen van een open dak. Tevens ontvang u hiervoor direct een prijsindicatie. Na het opvragen van deze gegevens worden deze, na uw akkoord, doorgegeven aan een dealer naar uw keuze. Zij zullen u benaderen voor het vervolgen van het proces en het formaliseren van de aanvraag.
Indien u akkoord gaat met deze offerte gaat u een overeenkomst aan met de dealer die deze offerte heeft aangeboden en niet met Webasto.

Optimale werking van de site

Allereerst zorgen we dat onze website goed werkt zodat u hiermee optimaal kunt bezoeken. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan opendaken.nl uw IP-adres, informatie over de internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee u ons bezoekt.
Dit doen we tevens om ervoor te zorgen dat de website ook goed werkt op bijvoorbeeld mobiele apparaten. De site moet namelijk weten via welk type apparatuur de site wordt bezocht zodat de weergave daarop kan worden aangepast.

4. Grondslagen

Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een grondslag voor hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt zes mogelijke grondslagen. Voor onze verschillende verwerkingen maken we gebruik van vier van deze grondslagen:

  • Toestemming: om contact met u op te kunnen nemen als u ons daarom vraagt bijvoorbeeld via het contactformulier.
  • Overeenkomst: wanneer u als klant producten en/of diensten van ons afneemt of dit wilt gaan doen, en we noodzakelijkerwijs je persoonsgegevens moeten verwerken om dit te kunnen doen. We gebruiken deze grondslag ook om u de noodzakelijke informatie over updates te kunnen geven van onze producten.
  • Wettelijke plicht: als we een rechtmatige vordering ontvangen om gegevens te verstrekken aan een bevoegde autoriteit. We zijn ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens te bewaren in onze financiële administratie, op grond van belastingwetgeving.
  • Gerechtvaardigd belang: wanneer u klant bij ons bent geweest bewaren we u contactgegevens twee jaar na het laatste contactmoment om in de toekomst in contact met u te kunnen treden voor eventuele verkoopmogelijkheden.

5. Delen van gegevens

De gegevens die via de site binnenkomen worden tijdelijk in een database opgeslagen. Tevens worden deze gegevens doorgegeven aan de dealer die u gekozen heeft via onze site. Deze worden verwerkt wat is beschreven in een verwerkingsovereenkomst die wij met de dealer hebben gesloten. Wij gebruiken de gegevens van opendaken.nl in het geheel NIET voor marketing doeleinden.

6. Bewaartermijnen van de gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang als noodzakelijk is voor onze doeleinden. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen uit ons systeem (recht op vergetelheid). Er vinden op opendaken.nl geen financiële transacties plaats en worden derhalve ook niet opgeslagen / bewaard.

7. Opslaglocatie van de gegevens

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), om precies te zijn: in Nederland en in Duitsland.

8. Beveiliging van de gegevens

Webasto neemt veel maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben een groep specialisten in huis die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Daarnaast laten we bij Webasto regelmatig onze beveiliging toetsen door externe experts. Geven we uw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via info.nl@webasto.com.

9. Rechten

Recht op informatie
U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacy statement hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt inzage aanvragen via onze marketingafdeling.

Recht op correctie
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kunt u het beste doen via verkoopafdeling.

Recht om bezwaar te maken
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken of wanneer u een specifieke situatie heeft waardoor u bezwaar wilt maken. Hier vindt altijd een belangenafweging plaats tussen uw belangen en de belangen van Webasto. In het geval van direct marketing heeft u altijd recht op bezwaar. Dit betekent dat wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing wij deze gegevens voor direct marketing doeleinden niet meer mogen gebruiken.

Recht op beperking
U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen via de verkoopafdeling.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient data te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via uw dealer.

Recht om een klacht in te dienen
U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met uw dealer. Maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Tot slot heeft u het recht om met uw klacht zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is in Nederland de toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aanvragen voor een van de bovenstaande rechten verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

11. Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Mocht u nog vragen of een opmerking hebben kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via:
Webasto SE
Herr Reinhard Bersch
Kraillinger Str. 5
82131 Gauting
GERMANY

12. Contactgegevens

Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V.
Constructieweg 47
8263 BC Kampen
+31 38 337 1137